เทศกาลละครวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 1) BU Playfest 2013 : Phase 1

เทศกาลละครวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 1) จัดแสดงทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้

• เรื่อง 'night,Mother "หนูรักแม่นะคะ...ราตรีสวัสดิ์ค่ะแม่"
จัดแสดงวันที่ 19-21 เมษายน 2556

• เรื่อง Over the Tavern "ความรู้ทำให้เราเติบใหญ่ ความสงสัยทำให้เราเติบโตถึงเวลาที่พวกเราจะเรียนรู้เพื่อเลือกทางเดินในชีวิต"
จัดแสดงวันที่ 26-28 เมษายน 2556

• เรื่อง The Glory of Living "พ่อแค่ให้ฉันมา แต่เขาไม่เคยสอนว่ามันต้องเล่นยังไง"
จัดแสดงวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2556

• เรื่อง Biloxi Blues "ผมดีใจที่ไม่ได้รู้ว่า วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น"
จัดแสดงวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556

• เรื่อง A New Dress for Mona
จัดแสดงวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556

• เรื่อง Spring Awakening, A New Musical
จัดแสดงวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2556รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.butheatrecompany.com/plays.html