เทศกาลละครวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2) BU Playfest 2013 : Phase II

เทศกาลละครวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2) จัดแสดงดังนี้

• เรื่อง A Lie of the Mind by Sam Shepard "เธอคือความจริงหนึ่งเดียวของฉันที่อยู่ตรงนี้.."
21 - 23 มิถุนายน 2013 เวลา 18.00 น.

• เรื่อง อุษาปาตานี "มาตื่นเช้ารับวันใหม่ที่ปัตตานี พรุ่งนี้เราไปถล่มมันให้ราบคาบ!!!"
28 - 30 มิถุนายน 2013 เวลา 18.00 น.

• เรื่อง A Moon for the Misbegotten by Eugene O'Neill "รักของฉันคงจะช่วยเธอได้ ถ้าเธอแค่ปรารถนามันบ้าง.."
5 - 7 กรกฎาคม 2013 เวลา 18.00 น.รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/BUTheatreCompany