โครงการชั้นเรียน Master Class

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ กำหนดจัดโครงการชั้นเรียน Master Class ด้านศิลปะการแสดง เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงอย่างเข้มข้น สำหรับนักแสดงมืออาชีพ โดยจัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 รวมถึงศิษย์เก่าของภาควิชาที่จะพัฒนาเป็นศิลปินมืออาชีพ ของคณะละคร BU Theatre Company ได้รับการสนับสนุนจาก อ.ภาวิณี นานา อบ. (จุฬาฯ) MA. Theatre Arts (University of Californa at Los Angeles) อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรผู้สอน

จัดขึ้นทุกวันอังคาร และพฤหัส เวลา 13.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 รวมทั้งหมด 18 ครั้ง