วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556
นักศึกษา OSP รุ่น 10 คว้ารางวัลประกวดโฆษณา 2 รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา OSP รุ่น 10 ภาควิชาการโฆษณา ที่ได้รับรางวัลจาก 2 เวทีประกวดโฆษณา โครงการ Nasties Award 2013 และ แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด 8

นายสถาพร อุดม และ นางสาวประภาวี คุ้มถิ่นแก้ว นักศึกษา OSP รุ่น 10 ภาควิชาการโฆษณา ปี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในนามทีม "BU ไฝดำ" คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Viral VDO โครงการ Colgate Nasties Award 2013 ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท (คลิ๊กที่นี่เพื่อชมผลงาน)

และคว้าอีก 1 รางวัลจาก แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด 8 ภาค มันแปดดีนะ กับผลงานที่มีชื่อว่า "เข้าใจและเรียนรู้" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล (คลิ๊กที่นี่เพื่อชมผลงาน)
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นใหม่ (YTV)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 ในนามทีม Kon La Loum Production ประกอบไปด้วย นางสาวกุลจิรา ฉมาภิสิษฐ นายณัฐวุฒิ บุญศิริมงคลชัย นายปิยะณัฐ วงศ์เกียรติกำจร นายกิตติพงศ์ เจนอักษร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ ในโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นใหม่ (YTV) เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2556 ซึ่งจัดโดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
MADD Awards 2013 by Hot Pot

ภาควิชาการโฆษณา ร่วมกับ ฮอทพอท จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการประกวดแคมเปญโฆษณาระดับประเทศ MADD Awards 2013 By Hot Pot ชิงทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 3 แสนบาท เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต-นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และค้นหานักโฆษณาหน้าใหม่ ไอเดียโดดเด่นเข้าสู่วงการ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยเเพร่ชื่อเสียงและผลงานของภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในการเป็น “ผู้นำแห่งการเรียนการสอนด้านการโฆษณาที่สมบูรณ์แบบ ผลิตนักโฆษณาที่มีความรู้รอบ สร้างสรรค์ และผลิตงานได้จริง”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.maddawards.com

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
ร่วมติดตามชมผลงานของนักศึกษา

ขอเชิญร่วมติดตามชมผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรม หัวข้อ "108เรื่องราวความยุติธรรม" ของสำนักกิจการยุติธรรม ซึ่งจะมีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS ในวันพฤหัสที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 23.00 น.

ทีม "Giriffi Studio" ประกอบด้วย นายพชร มีผล, นายมโนธัช ศรีจิราธร, นางสาวไวริญญ์ ม้าทอง, นางสาววลัยลักษณ์ สมจินดา, และ นางสาวณัฏฐิกา ธนานุวงศ์ โดยท่านสามารถติดตามผลงาน ของทีมได้ทาง https://www.facebook.com/GiriffiStudio และรับชมผลงานภาพยนตร์ที่ได้รางวัลผ่านทาง http://www.youtube.com/watch?v=BmXWX7HU_bM

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ได้รับรางวัลสายฟ้าน้อย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป โดยในการประกวดครั้งนี้นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัลชมเชย ผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เรื่อง”จุดเปลี่ยน...อัมพวา” ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 12,000 บาท โดยทีม พิราบเพลิง BJ4 ประกอบด้วย นายปองธรรม ชื่นสมบัติ, นางสาวศุภัทรา นั้วตู้แก้ว, นางสาวณัฐชนก พิมชะนก, นางสาวพัชราภรณ์ บำรุงพืช, และ นางสาวสมิตา บุญแจ่ม

รางวัลชมเชยอันดับ 2 ผลงานคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง เรื่อง”แซนโฏนตา ไหว้ปู่ย่าเมืองเขมร” ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 3,000 บาท โดยทีม ไดโนเพลิง BJ4 ประกอบด้วย นางสาวปิยพร สายชนะ, นางสาวกัญญามาศ นันพนัก, นางสาวชนิตา รุ่งรัตน์ธวัชชัย, นางสาวสิรัชชา ธนเฉลิมแสน, และ นายพชร ภู่ระหงษ์

รางวัลชมเชยอันดับ 2 ผลงานคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง เรื่อง”วาระสุดท้าย เรือนไม้อัมพวา” ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 3,000 บาท โดยทีม พิราบเพลิง BJ4 ประกอบด้วย นายปองธรรม ชื่นสมบัติ, นางสาวศุภัทรา นั้วตู้แก้ว, นางสาวณัฐชนก พิมชะนก, นางสาวพัชราภรณ์ บำรุงพืช, และ นางสาวธนิตา เทียนเงิน

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาได้รับรางวัลชมเชย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดแผนธุรกิจสร้างสรรค์ โครงการอสังหาริมทรัพย์ KK BIZ RE INNOVATION AWARDS 2012 ประเภทแผนการสื่อสารการตลาด ซึ่งจัดโดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ทีม "มั่นใจใช่เลย" ประกอบด้วย นายธนากร ขาววงศ์, นางสาวขจีจิต เล็กเนตรทิพย์, นายอรรถพล ง้าวแก้ว, นางสาวปารมีย์ ม่วงมุญ, นายกรินทร์ พัฒนเพ็ญ, และ นายวัชริศ ศรีชวาลา

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา นางสาวจีรอร เพ็ญพิชชากร และเพื่อนร่วมทีมต่างสถาบันในนามทีม "Triple" ซึ่งประกอบไปด้วย นางสาวฐานุตรา สกุลกนกนาถ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวบุณยนุช เชาว์โอภาส จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวจีรอร เพ็ญพิชชากร จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนางสาวประภาพรรณ เจริญผาสุข จากมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดออกแบบชื่อ ตราสินค้า และแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของ BREAD ซึ่งจัดโดยบริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด (Business for Rural Education and Development)

บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด (Business for Rural Education and Development ) หรือ B.R.E.A.D เป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Business for Social Progress หรือ Social Enterprise) ก่อตั้งขึ้นโดยคุณมีชัย วีระไวทยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากการดำเนินธุรกิจไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยจะดำเนินการผ่านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ทางด้านการศึกษาที่เกื้อกูลชีวิตและการพัฒนาชุมชน

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาได้รับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา นางสาวฐิติมา ประเสริฐชัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ "ปลูกรอยยิ้ม กับกระดาษจากคันนา" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "คุณก็ปลูกรอยยิ้มได้..." ซึ่งจัดโดยบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ที่มาของข่าวและภาพ : www.doubleapaper.com/news_detail.asp?nID=1761

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555
อีลิท โมเดล ลุค ไทยแลนด์ 2012

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศรุชา นิลจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการสื่อสารตรา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ "อีลิท โมเดล ลุค ไทยแลนด์ 2012" ตำแหน่งสุดยอดนางแบบไปครอง และยังได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ "อีลิท โมเดล ลุค เวิลด์ 2012" ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณะรัฐประชาชนจีน

ที่มาของข่าวและภาพ : www.dailynews.co.th/society/161366

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ "ปล่อยของ 1" โครงการประกวดหนังสั้นมาก สปอตโฆษณาความยาว 30 วินาที ภายใต้แนวคิด "Knock Out Knock ICE สังเวียนไอเดีย น็อคไอซ์ (ยาเสพติด)" จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

โดยทีม "S.L. Studios Entertainment" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วย นายณภัทร ตั้งสง่า, นายพงศธร อูเอกิ, นายวัชระ ภูสมศรี, นายชัยวัฒน์ พูนศิริวงศ์, และ นายอรรถกร พลอินทร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท

และทีม "Maker" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย นายดลวัฒน์ วิภาตะศิลปิน, น.ส.ลภัสรดา วงค์กรรณ์, น.ส.ภควดี เกษมทรัพย์, น.ส.นิจวรรณ นาพันปอง, และ น.ส.สุธาริณี อินเสาร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท

ที่มาของภาพ : www.ploikhong.net/news_07.html

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555
โครงการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติงานบุคลากร สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (PDC) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติงานบุคลากร สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ จำนวน 5 หลักสูตร โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานในองค์การวิชาชีพสื่อต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับสารในทุกประเภท และรูปแบบรายการ ภายใต้บริบทและวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

หลักสูตร เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้ฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบและประเภทที่หลากหลาย ภายใต้การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงให้มีความน่าสนใจ จากการอบรมห้วข้อ “รูปแบบการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เทคนิคการออกเสียง และการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง” จากอาจารย์ญดา เลืองนรเสตถ์ และอาจารย์พัชาพร ดีวงษ์ การอบรมหัวข้อ “การใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” จากคุณอัศเรศ ใจเจริญทรัพย์ Program Director คลื่น Seed 97.5 FM การอบรมหัวข้อ “การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง เทคนิคการสัมภาษณ์แหล่งข่าว และการจัดรายการสดทางวิทยุ” จากคุณศิวพร ญาณวิทยากุล ผู้อำนวยการสถาบันผลิตนักวิทยุ-โทรทัศน์ และผู้ดำเนินการรายการ บริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส.100) การอบรมหัวข้อ “แนวทางการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างสร้างสรรค์” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย อดีตนายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง และการจัดรายการของคลื่นวิทยุต่าง ๆ ในเครือ A-Time Media อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ประกาศในสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์
บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้ฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทย การอ่านข่าว การทำหน้าที่ของผู้ประกาศอย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ จากการอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะกับงานสื่อสารมวลชน และการเลือกเครื่องแต่งกายที่ส่งเสริมบุคลิกภาพ” จากคุณอารยา ต่อตระกูล ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การอบรมหัวข้อ “การเลือกแนวทางการแต่งหน้า ทรงผม ที่ช่วยเสริมสร้างความโดดเด่นให้ใบหน้า” จากคุณบริสุทธิ์ เขียวรัตน์ ผู้มีประสบการณ์ในการแต่งหน้ามากว่า 5 ปี การอบรมหัวข้อ “การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การใช้เสียงในงานผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ และการพัฒนาคุณภาพเสียงและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ” จากคุณรัตน์มณี กังวาลไกล เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และฝึกปฏิบัติ บันทึกเทปเสียง สำหรับงานผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง การบันทึกเทปในระบบ Virtual Set สำหรับงานผู้ประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ จากอาจารย์ญดา เลืองนรเสตถ์

หลักสูตรการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างสร้างสรรค์
บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้ฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งในเชิงสร้างสรรค์เนื้อหารายการและเทคนิคการผลิต จากการอบรมในหัวข้อ “การสร้างสรรค์ออกแบบรายการโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์” จากอาจารย์อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ การอบรมหัวข้อ “การออกแบบสร้างสรรค์การผลิตรายการ : องค์ประกอบด้านการออกแบบรายการ การตีความงานผลิต และการกำกับศิลป์” จากคุณวันจันทร์ สิงหละชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบง-แบง อิมแพ็ค จำกัด ผู้ผลิตรายการราตรีสโมสร ศึก 12 ราศี วันวานยังหวานอยู่ และรายการวีไอพี การอบรมหัวข้อ “การเล่าเรื่องด้วยภาพ” จากอาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร การอบรมหัวข้อ “การจัดแสงในรายการโทรทัศน์” จากคุณ ยุทธศักดิ์ ก้องสมุทร เจ้าหน้าที่กำกับแสงอาวุโส บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) การอบรมหัวข้อ “การถ่ายทอดสดและประสบการณ์การถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์” จากคุณอิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล โปรดิวเซอร์ควบคุมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ณ บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

หลักสูตรการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้ฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในช่วงภาวะวิกฤตด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับแนวทางการรายงานข่าวยุคใหม่ จากการอบรมในหัวข้อ “ข่าวและคุณค่าข่าว การเลือกประเด็นข่าว” จากคุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การอบรมหัวข้อ “บทบาทและผลกระทบของการนำเสนอข่าวในสังคมไทย” จากคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล ผู้จัดรายการโทรทัศน์ การอบรมหัวข้อ “ลักษณะรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์” และฝึกปฏิบัติการเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ จากอาจารย์วารินทร์ ภัทรปทุมทอง การอบรมหัวข้อ “หลักการเขียนข่าวทางวิทยุกระจายเสียง” จากอาจารย์วรารัตน์ ทักษิณวราจาร อาจารย์พัชราพร ดีวงษ์ การอบรมหัวข้อ “หลักการเขียนข่าวทางวิทยุโทรทัศน์” จากคุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง ผู้ประกาศและผู้รายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี การอบรมหัวข้อ “การโปรยข่าว-เนื้อข่าว-การเปิดหน้า” จากคุณศศิพงษ์ ชาติพจน์ ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์ทีวี

หลักสูตร 3ds Max 2013 For Motion Graphics
บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การสร้างภาพและศิลปะที่มีการเคลื่อนไหวหลากหลายมิติเพื่อนำไปใช้ในงานภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากกระบวนการคิด กำหนดเรื่องราว และลำดับขั้นการสร้างงานแอนิเมชั่น จากคุณเฉลิมพล โสมภีร์ เว็บมาสเตอร์ www.thai3d.net และวิทยากรสถาบัน NetDesign

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาได้รับรางวัลดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา ทีม "Viral Effect" นายสถาพร ​ อุดม และ นางสาวศศินา​ ศุภสินสาธิต ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคในโครงการ One-2-Call! - BrandAge Award (ปีที่ 6) การประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan ตอน "TIC TAC TOUR ท่องทั่วไทย" รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ไอเดีย

ที่มาของภาพ : www.12callbrandageaward.com/news/009.php