วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555
"บ้านกล้วย" รับรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้มอบรางวัล บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น ในวาระครบรอบ 15 ปี ของสภาฯ แก่ หนังสือพิมพ์ "บ้านกล้วย" ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2554 เรื่อง "เปลี่ยนปัญหาสู่ทางออก" ซึ่งเป็นผลงานของ นายทศพล ชุมภร บรรณาธิการบริหารประจำฉบับ โดยมี ผศ. วัฒณี ภูวทิศ และ อาจารย์ ธรรมยุทธ์ จันทร์ทิพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นางสาวทิพรัตน์ ธิรินทอง ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555
วารสารศาสตร์บริการวิชาการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ทำกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โดยคุณครู นุติยา มาลัย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงความเห็นว่าโครงการในลักษณะนี้เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งในปัจจุบันทางโรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว แต่ส่วนตัวมองว่าไม่ครอบคลุมและไม่สามารถลงลึกเข้าไปในส่วนของรายละเอียดได้เท่ากับการเปิดอบรมพิเศษในลักษณะนี้ ซึ่งนักเรียนจะได้ความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน

ด.ญ. จิราพร บุญเพ็ง บอกว่า รู้สึกสนุกกับกิจกรรมและอยากให้พี่มาสอนอีกอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง โดยที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครมาทำกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน

เช่นเดียวกันกับ น.ส.สมิตา บุญแจ่ม นักศึกษาที่มาร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว บอกว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เพราะเป็นเรื่องของจิตอาสา ในการเพิ่มเติมความรู้เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ให้กับเยาวชน

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555
BU Playfest 2012

BLACK BOX THEATRE พร้อมกลับมาโลดเล่น ประเดิมโปรเจคแรกด้วยเทศกาลละครเวทีโดยฝีมือนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่พันธุ์อึด

กว่า 27 สัปดาห์กับการเตรียมงาน กว่า 150 ตัวละคร 11 ผลงาน 33 รอบการแสดง ด้วยทีมงานคุณภาพกว่า 300 ชีวิต เปิดการแสดงพร้อมให้ชมตาฉ่ำฟรีๆ ใน “BU PLAYFEST 2012 by BU Theatre Company”

ทุกเรื่องจัดแสดง 3 รอบ (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) รอบ 18.00 น.ของทุกวัน (ประตูเปิดเวลา 17.45 น.) ณ Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

สอบถามข้อมูลในการเข้าชมและติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 08 1899 3699 และ 08 7718 3575

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.butheatrecompany.com และ http://www.facebook.com/BUTheatreCompany

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555
Digital Cinematography Workshop

ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเกียร์เฮด ประเทศไทย จำกัด บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพยนตร์ด้วยกล้องดิจิทัลระดับสูง (Digital Cinematography Workshop: ARRI ALEXA) ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร 12 นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในสาขาดังกล่าวให้กับบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และถือเป็นการเปิดตัวกล้องถ่ายภาพยนตร์ ARRI ALEXA ที่แรกทีมีการเรียนการสอนภาพยนตร์ในประเทศไทย และมีช่างภาพมืออาชีพ Yoshua Berkowitz (Director of Photography) จากสาธารณรัฐชิลี ที่มีผลงานร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง Roland Emmerich ตลอดจนผลงานถ่ายภาพยนตร์โฆษณาอีกมากมายในทวีปยุโรปและอเมริกามา เป็นผู้ฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้ร่วมอบรมที่เป็นช่างภาพมืออาชีพในประเทศ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันของภาควิชาภาพยนตร์
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555
VR CAM Virtual Studio Systems

ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับประกาศเกียรติคุณ Best Reference Site in Education Area on Television Production For the Virtual Studio Systems จาก FOR-A Company Limited (Japan) ซึ่งเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของไทยที่นำระบบ VR CAM Virtual Studio มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี อ.อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ และ อ.ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลระบบ และยังได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะ Specialist in Television Production For VR CAM Virtual Studio Systems in The Education Area in Thailand อีกด้วย

ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ที่มาของภาพ : www.for-a.com

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Reaching for Professional Broadcast Journalism Excellence Project 2011


ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของนักวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุและโทรทัศน์มืออาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (Reaching for Professional Broadcast Journalism Excellence Project 2011) ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2555 ณ ตะบูนบาน รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยการอบรมดังกล่าวจะเน้นการมีส่วนร่วม อาศัยหลักการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและการเรียนรู้ด้วยการประสบเอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความอยากรู้ อยากสร้างสรรค์ อยากปฏิบัติเพี่อบรรลุเป้าหมายของการอบรม
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555
ภาควิชาการโฆษณาร่วมกับซัมซุงจัดประกวดแคมเปญ

ภาควิชาการโฆษณาร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดการประกวดการวางแผนการรณรงค์โฆษณาในรายวิชา AD307: Advertising Campaign Planning ภายใต้ชื่อ "Samsung Advertising Campaign Contest" ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โดยให้วางแผนผลิตภัณฑ์ Samsung Galaxy tab และจัดให้มีการนำเสนอผลงานและประกาศผลรางวัลในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 ณ โรงละคอน อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Good รับเงินรางวัล 35,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม Hot Agency รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม Flash รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม On the way และทีม กล้ามปู รับเงินรางวัล 6,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ คือ รางวัลคลิปโฆษณายอดเยี่ยม ได้แก่ ทีม Scenery เงินรางวัล 8,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศคลิปโฆษณา ได้แก่ ทีม ม้าลาย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกทุกรางวัล
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555
Samsung Mob!lers Road to London 2012

ขอแสดงความยินดีกับนายปิยชนก ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ผู้ชนะเลิศระดับประเทศจากประเทศไทยในโครงการ "Samsung Mob!lers Road to London 2012" การค้นหาตัวแทนของซัมซุงจากประเทศไทย "Samsung Mob!lers" (ซัมซุง โมบายเล่อร์) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Olympic 2012 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยการส่งวีดีโอคลิป หรือ Viral คลิป ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note โดยได้รับรางวัลเงินสด มูลค่า 20,000 บาท และสิทธิ์เข้าแข่งขัน Samsung mob!lers ระดับนานาชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samsung.com/th/mobilers/วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555
“วัด....ซั่บ”

ภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการผ่านกิจกรรมเชิงตลาดชุมชน “วัด....ซั่บ” เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการ ผ่านกิจกรรมเชิงการตลาดชุมชน “วัด....ซั่บ” ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารตราสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าแก่สินค้าชุมชนบริเวณรอบข้างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 2 วิทยาเขต โดยจัดแสดงสินค้าและสร้างการรับรู้ในตราสินค้า ร่วมกับสาระบันเทิง

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
MADD On The Road 2012 นำความรู้สู่สังคม

ภาควิชาการโฆษณาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการ MADD On The Road 2012 นำความรู้สู่สังคม สัญจรไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสและเรียนรู้การทำงานจริงและนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรู้เท่าทันโฆษณา พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิของผู้บริโภคให้บริการแก่ชุมชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maddawards.comวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาได้รับรางวัลในการประกวดเขียนแผน CSR

นายชนาธิป พงศธรขจรดี, นายสกรรจ์ สุทิน, นายสุรเชษฐ์ พานิชพันธ์, นายณัฐวัฒน์ เตชวณิชชวาล และ นายธีรพงศ์ วิชิตะกุล นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา ในนามกลุ่ม "อินทรีทอง" เจ้าของโครงการ "รณรงค์พลังงานสะอาด" ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล ในการประกวดเขียนแผน CSR ในโครงการ "CSR Campus Campaign" จัดโดย บริษัท สื่อดี จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร MBA
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554
นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ "Young Muse Project"

นายไท ประดิษฐ์เกษร นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาภาพยนตร์, นายพัฒน์ ดีสวัสดิ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา, และ นายพล ดีสวัสดิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในนามทีม "เฟี้ยว" เจ้าของผลงานแนวคิดนิทรรศการ "Generation Gap" ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด "Young Muse Project" โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 2 จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2554 ณ มิวเซียมสยาม ได้รับทุนพัฒนาแนวคิดผลงานให้เป็นนิทรรศการจริง จำนวน 200,000 บาท และได้รับสิทธิ์ไปศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศสิงคโปร์


เครดิต : รูปภาพจาก http://www.facebook.com/museumsiamfan
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554
นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด TVC for Life

นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ทีม "เข้ารอบค่อยตั้งชื่อ" กับผลงานเรื่อง "หัวใจว่าง" คว้าสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ จากการประกวด TVC for Life การประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กลุ่มสิทธิผลวีแคร์ โดยคว้า 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 150,000 บาท และรางวัล Popular Vote ใน YouTube รับทุนการศึกษา อีก 40,000 บาท
คลิ๊กชมผลงานได้ที่นี่
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554
นักศึกษานิเทศนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวด MJ Award

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2, และ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล จากการประกวดทำสารคดีโทรทัศน์ ในหัวข้อ The Professional ในโครงการ Multimedia Journalism ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ Voice TV ซึ่งในโครงการนี้มีผลงานที่เข้าร่วมประกวดกว่า 101 ผลงาน และไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผลงานทั้ง 4 ชิ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้รับรางวัล ได้แก่
"ปราชญ์ทะเล" จากทีม Y.E.M. นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์
"ครูข้างถนน...หัวใจยิ่งใหญ่" จากทีม 101 นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์
"โอ่ง กงพัฒน์" จากทีม To you เนียงเนียง นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์
และ "ครูแดง" จากทีม Kossman นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา
วันพุธที่ 7 กันยายน 2554
3 นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชนะเลิศโครงการประกวดโฆษณาสั้น

นายอาณัติ กรเกษม, นายพงศ์ศิริ เพ็ญสิริพงศ์, และ นายนัฐพล นิสัยสม นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา โดยมี ผศ.ทัศไนย สุนทรวิภาต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชนะเลิศโครงการประกวดโฆษณาสั้น ครั้งที่ 2 ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทีมผู้ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่าความคุ้มครอง 1,000,000 บาทวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554
B.A.D. Student Workshop 2011

4 นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ B.A.D. Student Workshop 2011ของสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (Bangkok Art Directors' Association) โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "B.A.D To The Bone"

นักศึกษาทั้ง 4 คนที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นาย วชิรา พาชีศรีพาพล, นาย สิงหา ศรีทวีป, นางสาว ชลลดา วงศ์วิทูไท, และ นาย พชร สุวพานนท์
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554
Showcase Theme I : Broadcast Beyond

ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานนิทรรศการประจำปี "Showcase Theme I : Broadcast Beyond" เพื่อแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาไทยที่มีระดับมาตรฐานเทียบเท่ากับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานใหม่ ๆ ให้กับวงการโทรทัศน์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจ ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554
นักศึกษาคว้า 9 รางวัล "สคบ. อะวอร์ด"

นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้า 9 รางวัล งาน "สคบ. อะวอร์ด" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจการโฆษณาให้ผลิตงานโฆษณาในลักษณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

9 รางวัลภูมิใจที่นักศึกษาได้รับ ได้แก่
โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3 (สายลับ ... ตรวจจับโฆษณา)
ประเภทสื่ออินเตอร์เน็ต/โมบายมีเดีย
รางวัลชนะเลิศ โดย นางสาว ชลธิชา ชื่นจิตร และ นางสาว พฤกษา อุทธมล (ผศ.พจนา สัจจาศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม โดยทีมที่ 1 นาย นนทนันท์ ทองเสน่ห์, นางสาว ภูษนิศา สกุลนาม และ นางสาว พรรณพัชร วงศ์สถิตวิไลรุ่ง และทีมที่ 2 นาย เทพฤทธิ์ บุญฐี, นาย วรพล ตรีกิจวัฒนากุล และ นาย พงศกร เธียรเมธาวงศ์ (ผศ.พจนา สัจจาศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา)

โครงการประกวดชุดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ประเภทชุดนิทรรศการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากและสินค้าที่อาจเป็นอันตราย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดย ทีมทำเพลิน (ผศ.พจนา สัจจาศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดย ทีมมูฟเมนท์ (อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)

ประเภทชุดนิทรรศการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดย ทีมเอพลัส (อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดย ทีมรอคเก็ตเทียร์ และทีมทิ้ง (ผศ.พจนา สัจจาศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา)

ประเภทชุดนิทรรศการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านตลาดขายตรงและตลาดแบบตรง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดย ทีมเบรนเนอร์ (อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554
นักศึกษาคว้าแชมป์ผลิตสปอตโทรทัศน์รณรงค์เลือกตั้ง

5 หนุ่ม ทีม Destroyer นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้าแชมป์การประกวดการผลิตสปอตโทรทัศน์ รณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "พลังเสียง คนรุ่นใหม่" ประจำปี 2554 จากผลงานเรื่อง "กากบาท" จัดโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทีมผู้ชนะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554
The Repertoire 2011

การกลับมาอีกครั้งของฤดูกาลละครของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้จัดแสดงละครทั้งหมด 2 เรื่อง เริ่มต้นด้วยละครเพลงร็อค คอนเสิร์ตร้อนแรงที่คุณไม่ควรพลาด

เฮดวิก (Hedwig and the Angry Inch) จากภาพยนตร์สู่ละครเวทีรูปแบบร็อคคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทย เรื่องราวของนักแต่งเพลงร็อคผู้แปลงเพศจากชายเป็นหญิง เพื่อหนีจากเยอรมันไปสู่สหรัฐอเมริกา ในช่วงก่อนที่กำแพงเบอร์ลินจะถูกทำลาย ละครเรื่องนี้ถูกนำเสนอในรูปแบบร็อค คอนเสิร์ตของวงดนตรี "เฮดวิก แอนด์ ดิ แองกรี้ อินช์" นักร้องนำ "เฮดวิก" จะเล่าเรื่องราวของเธอ ผ่านบทเพลงการแสวงหาความหมายของความแตกต่าง ความรัก และสิ่งที่เธอค้นพบ คือคุณค่าความสมบูรณ์พร้อมที่ยิ่งใหญ่แห่งความเป็นมนุษย์ บทละครของ John Cameron Mitchell ดนตรีโดย Stephen Trask บรรเลงดนตรีสดโดย วงบรา แบรนเนอร์ (Bra Branner) นำแสดงโดย พีรพัชร สุขสถิตย์ จัดแสดง 14-17, 21-24, 28-31 กรกฎาคม 2554 รอบการแสดง 18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มรอบ 14.00 น.) บัตรราคา บุคคลทั่วไป 500 บาท นักเรียน นักศึกษา 300 บาท แสดงเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle)

คาฟคาและผม (กับความขื่นขมในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย) Kafka and I (and the Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where the Society Is Doomed to Collapse) ละครเรื่องเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเชิญให้เปิดแสดงในเทศกาลละครระดับโลก Apostrof ครั้งที่ 13 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ละครไทยเรื่องนี้คือความกล้าแสดงออกถึงบทบาทและหน้าที่ของศิลปะการละครในการสะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์สังคม เรื่องราวระหว่างนักศึกษาหนุ่มในสังคมที่ระบบการศึกษาล้มเหลว การเมืองโสมมและแตกแยก ความสับสนในเรื่องตัวตน ชนชั้น ระบอบการปกครอง ระบบทุนนิยมกับศิลปะที่ผูกโยงเข้ากับวรรณกรรมเรื่องเอก "Metamorphosis" ของ Franz Kafka ละครเสนอภาพเหนือจริงที่บิดเบี้ยวราวฝันร้ายเพื่อสะท้อนสภาวะจิตใจของมนุษย์ในสังคมที่ใกล้ล่มสลาย เมื่อเขาไร้ศักยภาพที่จะคิด วิเคราะห์ ค้นหาความจริง และความกดดันที่ต้องเลือกข้างแบ่งฝ่าย ทำให้เขากลายร่างเป็นแมลง! บทและกำกับการแสดงโดย พรรณศักดิ์ สุขี จัดแสดง 25-28 สิงหาคม และ 1-4, 8-11 กันยายน 2554 รอบการแสดง 18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มรอบ 14.00 น.) บัตรราคา บุคคลทั่วไป 300 บาท (นักเรียน นักศึกษา 200 บาท)

พิเศษ! สำหรับการแสดงเรื่อง Hedwig and the Angry Inch ในรอบวันที่ 15 และ 16 กรกฎาคมนี้ บัตรราคาเพียง 300 บาทเท่านั้น

สำรองที่นั่ง www.ThaiTicketMajor.com และจุดจำหน่าย ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา 02 262 3456 และจุดจำหน่ายบัตรภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต บริเวณอาคาร BU Landmark และโรงอาหารนิเทศศาสตร์ โดยเปิดจำหน่ายบัตรวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 11.00 น. - 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08 6671 0909, 08 9439 3203
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554
โครงการ DJ เสียงใส

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (PDC) ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวง ให้ดำเนินการจัดการอบรมโครงการ DJ เสียงใส ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทย การอ่านข่าว และการเขียนข่าว อย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยมีหัวข้อการอบรม “เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงให้น่าสนใจ และหลักการเขียนข่าววิทยุ” จากอาจารย์วรารัตน์ ทักษิณวราจาร หัวข้อการอบรม “ความสำคัญของการใช้เสียงและภาษาไทยให้ถูกต้อง และการพัฒนาคุณภาพเสียงสำหรับผู้ประกาศ” โดย อาจารย์ชุติมา จันทนสถาน รวมถึงการฝึกปฏิบัติ การออกเสียงอย่างถูกต้อง การออกอักขระให้ถูกวิธี และการอ่านข่าววิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่