วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554
ละครเพื่อพัฒนาชุมชน

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการละครเพื่อพัฒนาชุมชน : ดอนศาลพ่อปู่เธียเตอร์ มหรสพแห่งคลังประสบการณ์ ณ ชุมชนบ้านดอนศาลพ่อปู่ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นการนำศิลปะกสรละครผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทดลอง และนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับศิลปะการละครไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

โครงการละครในครั้งนี้ได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่า ผู้สูงอายุสมควรเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน โดยจะรวบรวมผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา พลังสร้างสรรค์ และมีความต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตหรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาสร้างผลงานละครเพื่อพัฒนาชุมชนที่จะสามารถเป็นสื่อกลางและกลไกในการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าไปยังชุมชน โดยมีนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกขั้นตอนในฐานะผู้ร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมวางแผนกิจกรรมและร่วมจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอละครสู่สายตาของชุมชน โดยนักศึกษาจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการละครที่ได้เรียนมาปรับใช้ให้เป็นงานสร้างสรรค์สู่สังคมในวงกว้าง ทั้งนี้ละครเพื่อพัฒนาชุมชนจะเน้นความสนุกสนาน เรียบง่าย แต่มีความลุ่มลึกในประเด็นที่นำเสนอ เพื่อจะได้เป็นสื่อที่สามารถกระตุ้นให้ผู้คนในชุมชนได้คิดและวิเคราะห์ประเด็นการแสดงที่นำเสนอได้ง่าย อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและการเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับชุมชน
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554
BU Theatre Company โกอินเตอร์สู่กรุงปราก

คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU Theatre Company) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จาก The APOSTROF ครั้งที่ 13 เทศกาลละครระดับโลก ให้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 9 คณะละครจากทั่วทุกประเทศ และเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดแสดงละครเวที ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค การแสดงครั้งนี้ BU Theatre Company ได้เตรียมจัดแสดงเรื่อง "Kafka and I (and the Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where the Society Is Doomed to Collapse)" แปลเป็นไทยว่า "คาฟคาและผม (กับความขื่นขมในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย)" โดยฝีมือการเขียนบทและกำกับการแสดงของ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ "Kafka and I" จะจัดแสดงที่ปราก 26-28 มิถุนายน 2554 และจัดแสดงในประเทศไทยที่งาน Repertoire 2011 ระหว่างวันที่ 11 – 28 สิงหาคม 2554 ที่โรงละคร Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554
เทศกาลภาพยนตร์ ครั้งที่ 2

ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานเทศกาล Bangkok International Student Film Festival (BISFF) 2011 ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ พบกับภาพยนตร์สั้นผลงานนักเรียนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกกว่า 170 เรื่อง มาฉายให้คนรักหนังได้ชมกันอย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาโดยผู้มีประสบการณ์หลากหลายสาขาในแวดวงภาพยนตร์ไทย อาทิ ปรัชญา ปิ่นแก้ว, บัณฑิต ทองดี, จันทิมา เลียวศิริกุล, อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์, รสสุคนธ์ กองเกตุ, ธีรัช หวังวิศาล, ภูมิรพี แซ่ตั้ง, ริชาร์ด อันโตนิโอฮอว์ก และอีกหลายท่านมาร่วมแชร์ประสบการณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bisff.comวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
ปัจฉิมนิเทศคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับนิตยสารคลีโอ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมี อาจารย์ เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง "เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน ด้วยพลังบวกและความคิดสร้างสรรค์" โดย คุณ สุพิชา สอนดำริห์ บรรณาธิการนิตยสารคลีโอ และ คุณ ทัศนีย์ ศิริเลิศประเสริฐ รองบรรณาธิการนิตยสารคลีโอ การบรรยายเรื่อง "การเตรียมตัวสู่การทำงานในสายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์" โดย คุณ จามร จิระแพทย์ Station Director, MET 107 การบรรยายเรื่อง "การเตรียมตัวสมัครงาน สัมภาษณ์งาน เขียน Resume / Cover Letter" โดยวิทยากรจาก Classified Bangkok Post และสาธิตการสัมภาษณ์งาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ณ นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
บุคลากรได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์

ดร.อริชัย อรรคอุดม อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารตรา เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาแนวคิดและมาตรวัดต้นแบบตราสินค้า เพื่อประยุกต์ใช้เชิงการสื่อสารการตลาด" ในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554
MADD Awards 2011

ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท สมูทอี จำกัด จัดประกวดสร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษารวม 1 แสนบาท รับบรีฟวันที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปองทิพย์ 3 อาคาร 13 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ร่วมส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.maddawards.comวันอังคารที่ 4 มกราคม 2554
ม.กรุงเทพได้รับประกาศเกียรติคุณ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการแพร่ภาพและกระจายเสียง จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมี ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี เป็นผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมหลังนอก ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553
B.A.D. Young Cannes Creative Awards 2010

10 ทีมนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ B.A.D. Young Cannes Creative Awards 2010 เข้าร่วม workshop ณ The Rest Detail Hotel หัวหิน ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2553 เพื่อโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา ชิงความเป็นหนึ่งในการส่งผลงานเข้าประกวด Young Lions Competition 11 ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยทีมของ ทินกร จิตติวัฒนพงศ์ และ ธนพล จิรธาดาพร, ภากรกฤช ขันทปราป และ ชญาดา สังข์ทอง, รัตนศักดิ์ ตั้งวรรณวิทย์ และ อภิชญา ยังนึก ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายร่วมกับเอเยนซี่โฆษณาชื่อดัง และทีมของทินกร และ ธนพล ยังเป็น 1 ใน 2 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ Special Awardsวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553
นักศึกษา OSP ภาควิชาการโฆษณา รับรางวัล

ธนพัฒน์ รุ่งพิทักษ์มานะ, กรทิพย์ สุวรรณอุดมกิจ, ปิยะมาศ สหพรอุดมการ, ธัญภา รัตนอุบล, เมวิกา หอมจันทร์, อรวิภา วงศ์ชัยสุเวช, และ เกริกเกียรติ ฉันทกิจนุกูล 7 นักศึกษา OSP ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น จากการประกวดแผนการสื่อสารการตลาดกระดาษถนอมสายตา Green Read with Your Idea Challenge 3 จัดโดย บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีอาจารย์ ภาณุวัฒน์ คุปตะพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการโฆษณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553
นิเทศฯ พาเหรดรับรางวัล สายลับตรวจจับโฆษณา 2

นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ นำโดย ภูมิ ภูติธนารักษ์, เทพอิสรา แก้วประชานุรักษ์ (รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อกลางแจ้ง) ภัสราภรณ์ รอดกล่ำ, โยทะกา จันทรนุกูลกิจ, วิชาญานิน ศรีษะบุตร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสื่อกลางแจ้ง) ภูริ สุขประเสริฐ, สุภาวดี ชูเชิด, สุทัย จิตรพงษ์ (รางวัลชมเชย ประเภทสื่อกลางแจ้ง) พฤกษา อุทธมล, ชลธิชา ชื่นจิตร (รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่ออินเตอร์เน็ต และ/หรือ โมบายมีเดีย) เทพฤทธิ์ บุญฐี, พงศกร เธียรเมธาวงศ์ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสื่ออินเตอร์เน็ต และ/หรือ โมบายมีเดีย) ณัฏฐชา ปรังการ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสื่ออินเตอร์เน็ต และ/หรือ โมบายมีเดีย) นนทนันท์ ทองเสน่ห์, ภูษณิศา สกุลนาม, พรรณพัชร วงศ์สถิตวิไลรุ่ง (รางวัลชมเชย ประเภทสื่ออินเตอร์เน็ต และ/หรือ โมบายมีเดีย) ไพรัช นาคอินทร์แจ้ง (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง และ/หรือ สื่อวิทยุโทรทัศน์) นฤพนธ์ กลิ่นคุ้ม, นิโลบล พลบุตร, อภิรดี เจริญชัยชนะ (รางวัลชมเชย ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง และ/หรือ สื่อวิทยุโทรทัศน์) อิทธิศักดิ์ ฤทธิรอน, ก้องภัค โกมลสิทธิ์, จิตติภูมิ สุบินทร์ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์) ภายใต้การให้คำปรึกษาโดย ผศ.พจนา สัจจาศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาการโฆษณา โดยมี ผศ.วนิดา แสงสารพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมติวเข้มเนื้อหาทางด้านกฎหมาย พาเหรดคว้ารางวัลจากการแข่งขันในโครงการประกวด "สายลับ ... ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 2" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ณ โรงภาพยนตร์สกาลา ทั้งนี้อาจารย์เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยดีตลอดมาวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553
นิเทศฯ พาเหรดรับรางวัลภาพถ่าย

2 ศิษย์เก่า และ 1 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์พาเหรดรับรางวัลจากการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "กรุงเทพเมืองยิ้ม Bangkok Smiles 2010" โดย ฉัตริน บุญส่ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประชาชนในประเภท "อนุสรณ์สถาน โบราณประวัติ" จากภาพถ่ายชื่อ "ท่องเที่ยวโบราณ สถานริมน้ำเจ้าพระยา" และ จรัสพล สินถาวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประชาชนในประเภท "กรุงเทพ ราตรี แสงสี เฉลิมฉลอง" จากภาพถ่ายชื่อ "อลังการ ใต้ร่มพระบารมี" สำหรับ ธนานนท์ พรมมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับนักเรียนนักศึกษาในประเภท "อนุสรณ์สถาน โบราณประวัติ" จากภาพถ่ายชื่อ "โบราณสถานล้ำค่า"วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553
ศิษย์เก่านิเทศฯ คว้ารางวัล Cannes Lions 2010

พีรวิชญ์ ปานสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะ Art Director, Phenomena Co., Ltd บริษัทโฆษณาชื่อดัง คว้ารางวัล Silver ในประเภท Film Lions จากภาพยนตร์โฆษณาของเมืองไทยประกันชีวิต ชุด Bridge ในเวทีการประกวดผลงานโฆษณานานาชาติ Cannes Lions 2010 ครั้งที่ 57 ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยพีรวิชญ์อยู่ในทีมงานของ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาระดับโลก

สำหรับ ภาคภูมิ นพวรานนท์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะ Art Director, Spa-Hakuhodo Co., Ltd ได้รับรางวัล Bronze ในประเภท Press Lions จากผลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุด Red Green Yellow ให้กับผลิตภัณฑ์รองเท้า Gambol
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553
Film Festival

NEXT SHOT : Bangkok International Student Film Festival 2010 เทศกาลภาพยนตร์นีกเรียนนักศึกษานานาชาติแห่งกรุงเทพมหานคร เวทีเผยแพร่ผลงานศิลปะบนแผ่นฟิล์มของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ จัดโดยพี่ใหญ่ใจดี นำโดยกรุงเทพมหานคร สำนักง่นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีคุณเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จิระ มะลิกุล ปรัชญา ปิ่นแก้ว พร้อมผู้มีชื่อเสียงในแวดวงแผ่นฟิล์มเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมงานในพิธีปิด ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ระหว่างวันที่ 13 -18 กรกฎาคม 2553