«          + ดูประกาศทั้งหมด          »
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2558
เวิร์คชอป "นิเทศฯ ม.กรุงเทพ"
วันจันทร์ 22 มิถุนายน 2558
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย"
วันอาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2558
ห้องเรียนสู่สังคม'BU The Creative Gang'
วันพฤหัสบดี 30 เมษายน 2558
ละครสารนิพนธ์ "Violent Peace by Lavonne Mueller"
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการ "The cutting-edge digital creative workshop"...
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "คุณสยาม" โดยทีมดีดี โปรดักชั่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา...
เปิดห้องเรียนของนักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 360 ก (Creative Convergence)...
ละครสารนิพนธ์ "Violent Peace by Lavonne Mueller" เริ่มเปิดรอบการแสดงกันแล้วตั้งแต่เย็นวันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 พ.ค....วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
รางวัลชนะเลิศหนังสั้น
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
BU STARTUP PROJECT
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558
สร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการ 4 คณะ 7 ภาควิชา
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558
ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตร “ฮอลลีวูด มาสเตอร์คลาส” ดึงมืออาชีพอบรมการถ่ายภาพยนตร์
ผลงานเรื่อง "เจ็ดครึ่ง" ของ นาย นาเคนทร์ พุฒิกุลางกูร นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว...
ดร.พีรยา หาญพงศพันธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ เป็นประธานในการนำเสนอผลงานของนักศึกษา...
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดตัวโครงการ "การตลาดธุรกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6 (Creative Entrepreneurial Marketing Project : CEMP GEN#6)"...
ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ เปิดอบรมหลักสูตรการจัดแสงและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล "ฮอลลีวูด มาสเตอร์คลาส"...