โครงการงานลอยกระทง ปีการศึกษา 2555


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในทุกๆปี ทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีให้สืบต่อไป และทางคณะกรรมการของคณะนิเทศศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาคณะฯ ได้จัดให้มีการตกแต่งซุ้มขายของ และจัดนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดกระทงและนักร้องกลุ่มวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อรักษาประเพณีที่ดีของไทย
  • 2. เพื่อให้นักศึกษากล้าแสดงออก
  • 3. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ สนามหญ้าหน้าอาคารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
การแสดง การประกวดกระทง และการแสดงดนตรีของศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพประมวลภาพโครงการ