โครงการยินดีกับพี่บัณฑิตนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2555


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดให้มีการซ้อมรับปริญญาซึ่งทางคณะนิเทศศาสตร์ มีกำหนด การซ้อมรับปริญญาในประมาณวันที่ ทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จึงจัดให้มี การแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และรอการรับปริญญาโดยจะติดตั้ง CUT OUT แสดงความยินดี และมีการ BOOM ให้รุ่นพี่เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง ให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ

ดังนั้นทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จึงจะจัดให้มีโครงการยินดีพี่บัณฑิตนิเทศฯ โดยมีคณะกรรมการฯ คณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง
  • 2. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนมีนาคม 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
ติดตั้ง CUT OUT แสดงความยินดี และมีการ BOOM ให้รุ่นพี่เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ กับรุ่นน้องผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ที่จบไปและรุ่นน้องได้มีความสนิทกันมากขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมความรักในสถาบันอีกด้วย