คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
กลุ่มอาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์


ที่อยู่: 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 902 0299 ต่อ 2650, 2399
โทรสาร: 02 516 6118

เว็บไซต์: http://buca.ac.th

Facebook: http://www.facebook.com/BUCA.page


Schnool of Communication Arts, Bangkok University

Address: 9/1 Moo 5 Phahonyothin Road, Pathum Thani 12120, Thailand
Tel: 02 902 0299 Ext. 2650, 2399
Fax: 02 516 6118

Website: http://buca.ac.th

Facebook: http://www.facebook.com/BUCA.page
ดู คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า