«          + ดูประกาศทั้งหมด          »
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
เข้าร่วมประกวดผลงาน การวางแผนสื่อสารการตลาด IMC PLAN
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556
เปิดรับสมัคร Young Creative Award 2013
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556
นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์
ได้รับรางวัล "WE ARE THE ASEAN"
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เข้าร่วมประกวดผลงาน การวางแผนสื่อสารการตลาด IMC PLAN ...
จัดทำ Digital Magazine Advertising ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท ...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการนักศึกษากับอาเซียน "WE ARE THE ASEAN"...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 3 ในนามทีม "ก้าวแรก" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ...วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556
นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ ได้รับรางวัล
Silver Award ระดับอุดมศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาพยนตร์ คว้ารางวัล "ยอดเยี่ยม" ผลิตหนังสั้น จากผลงานชื่อ “LIFT”
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา คว้ารางวัล “ขวัญใจมหาชน“ จากผลงานชื่อ นกบินไกลแค่ไหน
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556
นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย
นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และนักศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัล Silver Award ระดับอุดมศึกษา จากการประกวด ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที ...
นายไท ประดิษฐเกษร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ เจ๋ง คว้ารางวัล "ยอดเยี่ยม" ผลิตหนังสั้นจากผลงานชื่อ “LIFT” ประเภทนักศึกษา ...
นางสาวกวิตา วดีเดโชกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล “ขวัญใจมหาชน“...
นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย โดยผู้จัด Asian Film Commission Network (AFCNet),Thailand Film Office และ Busan Film Commission ...