«          + ดูประกาศทั้งหมด          »
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
เข้าร่วมประกวดผลงาน การวางแผนสื่อสารการตลาด IMC PLAN
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556
เปิดรับสมัคร Young Creative Award 2013
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556
นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์
ได้รับรางวัล "WE ARE THE ASEAN"
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เข้าร่วมประกวดผลงาน การวางแผนสื่อสารการตลาด IMC PLAN ...
จัดทำ Digital Magazine Advertising ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท ...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการนักศึกษากับอาเซียน "WE ARE THE ASEAN"...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 3 ในนามทีม "ก้าวแรก" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ...วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556
นักศึกษา OSP รุ่น 10
คว้ารางวัลประกวดโฆษณา 2 รางวัล
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นใหม่ (YTV)
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
MADD Awards 2013 by Hot Pot
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
ร่วมติดตามชมผลงานของนักศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา OSP รุ่น 10 ภาควิชาการโฆษณา ที่ได้รับรางวัลจาก 2 เวทีประกวดโฆษณา...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 ในนามทีม Kon La Loum Production ...
ภาควิชาการโฆษณา ร่วมกับ ฮอทพอท จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการประกวดแคมเปญโฆษณา...
ขอเชิญร่วมติดตามชมผลงานของนักศึกษา จากโครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรม ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS...